Dernek Tarihçesi

Prof.Dr.Cemalettin Öner’in başkanlığında, Prof.Dr. Sadi Sun, Prof.Dr.Seyhan Çelikoğlu, Prof.Dr.Cemil Barlas, Prof.Dr.Umur Kaya, Prof.Dr.Hüsamettin Kerim Gökay, Prof.Dr.Faruk Or, Prof.Dr.Abdülkadir Erengül, Doç.Dr.Yıldız Köse, Doç.Dr.Beyhan Özden, Doç.Dr.Göksel Kalaycı, Doç.Dr.Kutay Akpir, Doç.Dr.Edip Kürklü, Uzm.Dr. Dikmen Dolar, Uzm.Dr.Tuğrul Denkel 7 Kasım1978 Salı günü İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsünde Sn. Prof. Dr. Cemalettin Öner’in başkanlığında ilk toplantılarını yaparak ‘Yoğun Tedavi ve Bakım Deneğini’ kurmuşlardır.

Aynı dönemde Avrupa’da da birçok ülke ulusal yoğun bakım derneklerini kurma aşamasındaydılar. Dünya Yoğun Bakım Federasyonu (World Federation for Intensive/Critical Care) ile yoğun ilişkiler içersinde olan ve bu teşkilatta Türk delegesi olarak görev yapan Prof. Cemalettin Öner, Yoğun bakımla ilgilenen çalışma arkadaşları ile Türkiye’de de Yoğun bakım derneğinin kurulması gerekliliğini ortaya koymuşlardır. Bu dernek, dünyada gelişen ve örgütlenmeye başlayan yoğun bakım çalışmalarına ülkemizin de katılmasını sağlayarak, yoğun bakım çalışmalarını gerçekleştiren ülkelerin arasında bu konuda söz sahibi olmak ve sesini duyurmak için gerekli olan asgari şartı yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Başlangıçta 21 öncü öğretim üyesinin birleşmeleri ile kurulmuş olan derneğin ilk faaliyetleri derneğin tüzüğünün hazırlanması ve yetkili kuruluşlarla resmen tanınması olmuştur. Öncelikli temel amaçlar Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinin gelişmesi, yoğun bakım uzman sayısının arttırılması, yoğun bakım standartlarının oluşturulması, acil hizmetlerin planlanması, acil vakalara olay yerinde müdahale ve tıbbi kontrol altında nakil koşullarının gerçekleşebilmesi için gerekli eğitimin verilmesi ve ilgili birimlerle temas kurulmasıdır. O dönemlerden günümüze kadar geçen süreçte derneğimiz bu amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapmış öncü hedefler olarak özetleyeceğimiz, yoğun bakım branşının ülkemizde yaygınlaştırılması, bu bilim dalında alt yapının oluşturulması, derneğe ilginin yoğunlaştırılması ve uluslararası derneklerle yakın irtibat ve işbirliği bir ölçüde tamamlanmıştır. 1979 yılından bu güne kadar geçen süre içersinde dernek kuruluş amacına uygun olarak bilimsel çalışmalara daha çok ağırlık vermiştir. Yaptığı sayısız aktivitelerle yoğun bakım biliminin ülkemizdeki yeri bütünüyle ortaya konulmuştur. Multidisipliner olma gayretlerini hep önde tutmuş, tıp dalının ortak ilgi alanına giren konularla çalışmalar yapmıştır.

Eğitimsel faaliyetler alanında dernek, tüm bilimsel derneklerin yapmış oldukları metodlardan yararlanmıştır. Yoğun bakım branşının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda gelişmiş ülkelerdeki yeniliklerin ve güncel uygulamaların ülkemizin bu konu ile ilgili hekimlerine aktarılması amacı ile ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlar düzenlemek veya bu konularda düzenlenen kongre ve sempozyumlarda bilimsel kurullarda görev alıp bu sempozyumlardaki ana konu başlıklarını ve konuşmacıları belirlemiştir. Ayrıca dernek, yoğun bakım eğitiminin bir parçası olarak mezuniyet sonrası kurslar ve bölgesel toplantılar düzenlenme faaliyetlerini de günümüze kadar aktif olarak sürdürmüştür.